Spolupracujeme

Kdyby tak věděl celý svět,
že život s nadějemi svými
je pouhý malý sešitek
s verši už dávno přečtenými!

(M. J. Lermontov, Sentence, 1830)